จัดการ ข่าว กิจกรรม

รายการ ข่าว

No กลุ่ม/คีย์ เรื่อง รายละเอียด วัน/เดือน/ปี รูปภาพ Action
1slidetop มอบรางวัลคัดไทยชนะเลิศระดับศูนย์สรรพยา 2 นักเรียนชั้นป.2 เด็กหญิงสุกัญญา วงศ์จันทร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศคัดไทย รางวัลละ 400 บาท 29 กรกฎาคม 2563 a1487540374.jpg
2slidetop มอบรางวัลคัดไทยชนะเลิศระดับศูนย์สรรพยา 2 นักเรียนชั้น ป.3 เด็กชายภูวนารถ อุไรพันธุ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศคัดไทย รางวัลละ 400 บาท 29 กรกฎาคม 2563 a1531825682.jpg
3slidetop มอบรางวัลคัดไทยชนะเลิศระดับศูนย์สรรพยา 2 ครุประจำชั้นผู้ฝึกสอน 29 กรกฎาคม 2563 a1917781895.jpg
4กิจกรรม a838183991.jpg
5กิจกรรม a61070667.jpg
6กิจกรรม a1702611172.jpg
7slidetop มอบรางวัลคัดไทยชนะเลิศระดับศูนย์สรรพยา 2 ครูประจำชั้นผู้ฝึกสอน 29 กรกฎาคม 2563 a601845741.jpg
8slidetop นายชยุต ยอดโต ได้บริจาค เจลแอลกอฮอล์ให้โรงเรียนวัดบ้านหนอง จำนวน 1 ลัง 7 ขวด โรงเรียนวัดบ้านหนอง ขอขอบคุณมากๆ 3 สิงหาคม 2563 a1655041349.jpg
9slidetop พระปลื้มและคณะทางสายบุญได้ร่วมบริจาคแก้วน้ำและทุนให้กับเด็กๆ โรงเรียนวัดบ้านหนอง ขอขอบคุณมากๆ 6 สิงหาคม 2563 a1407349743.jpg
10กิจกรรม การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน 7 สิงหาคม 2563 a1998238769.jpg
11กิจกรรม การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน 7 สิงหาคม 2563 a328613435.jpg
12กิจกรรม การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน 7 สิงหาคม 2563 a237961818.jpg
13กิจกรรม การเข้าร่วมกิจกรรมของอนามัยตลุก โรงเรียนวัดบ้านหนอง 24 สิงหาคม 2563 a1825143083.jpg
14กิจกรรม การเข้าร่วมกิจกรรมของอนามัยตำบลตลุก โรงเรียนวัดบ้านหนอง 24 สิงหาคม 2563 a1004275551.jpg
15กิจกรรม การเข้าร่วมกิจกรรมของอนามัยตลุก โรงเรียนวัดบ้านหนอง 24 สิงหาคม 2563 a1699752117.jpg
16กิจกรรม การพัฒนาผู้เรียน การสานแก้วเยติด้วยเส้นพลาสติกและเพ้นถุงผ้า 16 กันยายน 2563 a1968805878.jpg
17กิจกรรม การพัฒนาผู้เรียน การสานแก้วเยติด้วยเส้นพลาสติกและเพ้นถุงผ้า 16 กันยายน 2563 a646159286.jpg
18กิจกรรม การพัฒนาผู้เรียน การสานแก้วเยติด้วยเส้นพลาสติกและเพ้นถุงผ้า 16 กันยายน 2563 a452866335.jpg
19slidetop ประกาศผลคัดเลือกธุรการ เรียกรายงานตัว อันดับ ที่ 2 ภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 9 พฤศจิกายน 2563 a496307895.jpg
20slidetop เรียกลำดับที่3 รายงานตัวภายในวันที 16 พฤศจิกาย2563 อันดับที่3 13 พฤศจิกายน 2563 a1786538401.jpg