จัดการ ดาวน์โหลด

รายการ ดาวน์โหลด

No cnt_01 cnt_02 จากหน่วยงาน คำอธิบาย วันที่ เดือน/ปี ไฟล์ Action
1Downloads เรียนรู้-PLC-จากผู้ปฏิบัติจริง ผอ.ธวัชชัย 04-08-2017 เอกสาร 15018261850.pdf
2Downloads PLCศน-ผอ.นพรัตน์ ผอ.ธวัชชัย 04-08-2017 เอกสาร 15018274916.pdf
3forms ปพ.5 ประถมใหม่ ฝ่ายวิชาการ 09-10-2017 เอกสาร 15137567246.xlsx
4forms ปพ.5 มัธยมใหม่ ฝ่ายวิชาการ 09-10-2017 เอกสาร 15137566880.xlsx
5Downloads โครงการสุจริต ฝ่ายวิชาการ ร่างโครงการ 3 มีนาคม 2562 a530199620.doc
6Downloads ร่างคำสั่งปี2562 โรงเรียนวัดบ้านหนอง พฤษภาคม 2562 a892290477.doc
7Downloads ดอกเบี้ยสหกรณ์โรงเรียน โรงเรียนวัดบ้านหนอง 17 กันยายน a875469142.xlsx
8Downloads สวนพฤกศาสตร์ a1515974936.xlsx
9Downloads หนังสือจัดตั้งสถานศึกษา 29 พฤศจิกายน a161200399.jpg
10Downloads lit it a1419632334.xls
11Downloads Test a1241619987.docx