จัดการ ทะเบียนพรรณไม้

รายการ ทะเบียนพรรณไม้      [ ส่งออก ]    [ qrcode ]

No รหัสพรรณไม้ ชื่อพรรณไม้ จำนวนต้น ลักษณะวิสัย Action
1 001 จามจุรี ไม้ต้น
2 002 นนทรี ไม้ต้น
3 003 มะม่วงโชคอนันต์ ไม้ต้น
4 004 มะขามเทศ ไม้ต้น
5 005 ส้มโอขาวแตงกวา ไม้ต้น
6 006 ต้นคูน ไม้ต้น
7 007 หูกระจง ไม้ต้น
8 008 ตะขบ ไม้ต้น
9 009 มะฮอกกานี ไม้ต้น
10 010 มะขาม ไม้ต้น
11 011 สาวน้อยปะแป้ง ไม้ล้มลุก
12 012 ลิ้นกระบือ ไม้พุ่ม
13 013 ว่านงามหาโชค
14 014 ต้นเศรษฐีพันล้านค่ะ ไม้ล้มลุก
15 015 ต้นพุทธรักษา ไม้ล้มลุก
16 016 ต้นสะเดา ไม้ต้น
17 017 ประดู่เหลือง ไม้ต้น
18 018 ปาล์มน้ำมัน ปาล์ม
19 019 ต้นสาละ ไม้ต้น
20 020 เข็ม ไม้พุ่ม
21 021 ไทรเกาหลี ไม้พุ่ม
22 022 ปาล์มขวด ปาล์ม
23 023 หมากนวล ปาล์ม
24 024 ตำแยแมว 5 ไม้ล้มลุก
25 025 ลีลาวดี 7 ไม้พุ่ม
26 026 ว่านสี่ทิศ ไม้ล้มลุก
27 027 เฟิร์นบอสตัน เฟิร์น
28 028 หม้อข้าวหม้อแกงลิง ไม้เลื้อย
29 029 ว่านมหากาฬ ไม้ล้มลุก
30 030 บัวดิน ไม้ล้มลุก
31 031 ชมพูพันธุ์ทิพย์ ไม้ต้น
32 032 ตะแบก ไม้ต้น
33 033 กล้วยหอม ไม้ล้มลุก
34 034 กล้วยน้ำหว้า ไม้ล้มลุก
35 035 มะละกอฮอลแลนด์ ไม้ล้มลุก
36 036 ไทร ไม้ต้น
37 037 กล้วยไม้ กล้วยไม้
38 038 ข่อย ไม้ต้น
39 039 พยุง ไม้ต้น
40 040 กระถิน ไม้พุ่ม
41 041 ว่านหางจระเข้ ไม้ล้มลุก
42 042 หญ้าหนวดแมว ไม้ล้มลุก
43 043 ต้นชะพลู ไม้ล้มลุก
44 044 บอนก้านดำ ไม้ล้มลุก
45 045 เสน่ห์จันทร์แดง ไม้ล้มลุก
46 046 พิกุล ไม้ต้น
47 047 มะม่วงหาวมะนาวโห่ ไม้พุ่ม
48 048 ต้นแก้ว ไม้พุ่ม
49 049 พุดพิชญา ไม้พุ่ม
50 050 โมก ไม้ต้น
51 051 จำปี ไม้ต้น
52 052 ทองอุไร ไม้ต้น
53 053 มะลิ ไม้พุ่ม
54 054 ทับทิม ไม้พุ่ม
55 055 ปีบ ไม้ต้น
56 056 ใบเงิน ไม้พุ่ม
57 057 ใบทอง ไม้พุ่ม
58 058 ใบนาก ไม้พุ่ม
59 059 อัญชัน ไม้เลื้อย
60 060 แคนา ไม้ต้น