การจัดการอัลบัมคลังรูปภาพ

รายการอัลบัมคลังรูปภาพ

บจก.สยามวินโดว์ไบลด์

นายเกียรติศักดิ์ หรูเกียรติวัฒนา(บจก.สยามวินโดว์ไบลด์)ได้มอบอุปกรณ์การเรียนและเงินสด 100 บาทให้นักเรียนทุกคน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 ถึง ชั้นมัธยมศึกษา 3 ทางโรงเรียนกราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

19

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันนักเรียนปลอดสารพิษ

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันนักเรียนปลอดสารพิษ โดยนักเรียนตั้งแต่ชั้น อนุบาล2 - มัธยมปีที่ 3 รับผิดชอบดูแลชั้นละ 1 แปลง เลือกปลูกผักตามความเห็นของชั้น มีครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษา เป็นพี่เลี้ยง

14

การดำเนินโครงการ/กิจกรรม เนื่องในวันดินโลก (World Soil Day) ๕ ธันวาคม ของทุกปี

เพื่อให้เกิดจิตสำนึกในการดูแล และเป็นการสืบสาน รักษา ต่อแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่ได้พระราชทานไว้ จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวันดินโลก

12

ครูปาล์มเลี้ยงอาหาร

ขอขอบคุณคุณแม่นงลักษณ์ นิลวรรณ์และครอบครัวของน้องปาล์ม (ครูวิไลลักษณ์ นิลวรรณ์) ที่ให้ความกรุณาเลี้ยงข้าวผัด เฟรนฟราย และของหวานแก่นักเรียนโรงเรียนวัดบ้านหนอง ขอให้ครอบครัวของคุณแม่นงลักษณ์ นิลวรรณ์และครอบครัว

10

กิจกรรมเยาชนไทยรวมใจทำความดี ประจำปี ๒๕๖๑

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเยาชนไทยรวมใจทำความดี ประจำปี ๒๕๖๑ศูนย์ปฏิบัติธรรมและศูนย์อบรมเยาชนชัยนาท ตำบล ธรรมมามูล อำเภอ เมือง จังหวัดชัยนาท

12
แสดง 1 จาก 9 ถึง 9 รายการ