โรงเรียนวัดบ้านหนอง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวธิดารัตน์ คำบุญมี
ผู้อำนวยการโรงเรียน

บุคลากร

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ภาพกิจกรรมของโรงเรียน

อัลบัมรูปภาพ